1. CONEIX CÀRITAS - VOLUNTARIAT PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Sessions: 1 sessió de 50 min a l'aula i 1 visita de 50 min opcional a diferents projectes de Càritas
Lloc: Aula del centre educatiu i, si escau, visita a un projecte
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Càritas Diocesana de Menorca  

 

Descripció
La sessió es realitza amb les següents parts:
Presentació de la persona que fa el taller i el seu bagatge com a voluntariat.
Descoberta de les pobreses que hi ha a Menorca.
Temps per reflexionar i feina en equip per saber el que pot fer el participant per transformar les pobreses que hi ha actualment a la societat menorquina.
Descoberta dels programes i projectes de Càritas Diocesana de Menorca per tal de transformar la societat.
Voluntariat, com a part de reflexió de les necessitats i el que fa la persona voluntaria per canviar i transformar la societat.
Descoberta de les pobreses i que les provoca.
Sesibilització.
Consciència sobre la nostra acció per canviar el món.
Fer voluntariat com aportació per canviar i transformar la societat, per tal de que aquesta sigui més justa i solidaria.
Compartir i reflexionar en equip/grup.


Objectius
Sensibilitzar el jovent perquè conegui que a Càritas treballam per a una altra realitat, la de les persones que viuen avui i aquí a Menorca en situacions de risc social, de patiment, de marginació i d’exclusió social.
2. Adonar-se que hi ha molta gent que dóna el seu temps gratuïtament al servei de la comunitat i de les persones que més ho necessiten.
3. Conèixer què és i què fa Càritas.
4. Conèixer el voluntariat que es fa a Càritas de Menorca.
5. Moure inquietuds perquè els al·lots i les al·lotes puguin participar en alguns dels projectes de voluntariat de Càritas i experimentin una altra forma de viure.
6. Compartir l’experiència amb gent que ho viu.


Continguts
Conceptes: CONÈIXER
Què és el voluntariat. Àmbits que es nodreixen amb voluntariat.
La pobresa i l’acció social.
Càritas, què és i què fa. Projectes socials de participació dels voluntaris.

Procediments: ACTUAR
Experiència i testimoniatge d’una persona voluntària.
Fer-se voluntari per un dia en algun projecte de Càritas.
Que el jove es plantegi actuacions personals.

Actituds: SENTIR
Els valors de la gratuïtat, el compromís, la justícia i la solidaritat del voluntariat.


Metodologia
Abans: Es contactarà prèviament amb el/la professor/a per intercanviar informació sobre:
- Els interessos i les expectatives de l’alumnat i professor/a en relació amb el desenvolupament d’aquest taller.
- Les característiques del grup.
- La revisió dels continguts i la proposta d’altres aspectes en què es voldria aprofundir.

Durant: Es reparteix l'article "El motor secret de la nostra societat", es llegeix entre tots i s'obre un debat. Durant el debat, a mesura que van sortint aspectes del tema, es presenta un Power Point que és un suport del debat.

Després: Visita opcional per conèixer un o més projectes de Càritas.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Pissarra o paperògraf per recollir les aportacions de l'alumnat participant
 Ordinador, canó i pantalla
 Autorcar, si escau (*)
Triptic 


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.