Sol·licituds

Cada centre educatiu de Menorca disposa d’un NOM d’usuari i una CLAU D'ACCÉS personalitzades per accedir a les zones restringides de la web, des d'on es poden enviar les sol·licituds i les avaluacions, i consultar les valoracions enviades per les persones responsables de l'aplicació dels tallers.

Es poden demanar fins a quatre tallers per a un mateix grup aula.

Recomanam que l'alumnat participi en l'elecció dels tallers per tal que responguin al seu interès.