Presentació

Després d’un curs totalment atípic per la situació de pandèmia, caracteritzat pel gran esforç que ha hagut de fer tothom —docents i personal no docent dels centres, alumnat, famílies— per adaptar-se a una situació d’enorme dificultat, començam un nou curs carregat d’esperança. Malgrat la continuïtat de moltes limitacions per dur una vida plenament normal, l’èxit de l’estratègia de vacunació ens diu que enguany tot serà una mica més bo de dur.

L’afectació que el curs passat van tenir les activitats del programa Salut Jove i Cultura va ser important. Moltes no es van poder realitzar, i la majoria de centres van baixar el volum d’activitats complementàries donades les dificultats organitzatives i la sobrecàrrega de feina en el context viscut.

També des del Consell Insular les prioritats d’atenció a les persones i situacions afectades, d’una o altra manera, per la pandèmia i les seves conseqüències socioeconòmiques, ens va dur a mantenir el programa Salut Jove i Cultura al ralentí.

Enguany el format dels tallers i les activitats oferts és semblant al que venia essent tradicional fins a l’esclat de la pandèmia, i açò és sens dubte positiu, perquè indica el camí de recuperació de la normalitat. Però aquesta recuperació no pot ser de cap manera un retorn al passat: han succeït massa coses que han canviat la nostra realitat quotidiana i que segurament han arribat per quedar, i s’han obert expectatives de canvi i transformació que tenen molt de repte, i potser també algun punt d’amenaça. Per açò ens cal repensar si el format del programa Salut Jove i Cultura respon a les necessitats actuals de la comunitat educativa i als objectius de Salut Jove i Cultura: el suport a la innovació educativa, el coneixement de l’entorn, i la connexió amb els serveis públics i el teixit associatiu de Menorca, creant sinergies entre l’educació reglada i l’educació no formal.

Amb aquest objectiu, al llarg d’aquest curs realitzarem una enquesta que ens permeti posar llum sobre el funcionament actual del programa i obrir-nos a les innovacions que siguin necessàries perquè continuï essent una eina útil.


Gràcies, un any més, per la vostra confiança, i que tingueu un molt bon curs!

Miquel Àngel Maria Ballester,
Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports