Terminis

Els tallers s’han de demanar com a mínim amb un mes d’antel·lació per facilitar la gestió del tallerista.

Les persones responsables dels tallers i dels programes contacten amb la persona responsable de formació de cada centre per tal de:
- concretar les dates d'aplicació
- planificar amb el professorat la integració dels temes en la programació de l'aula partint d'allò que interessa a l'alumnat, del que sap, d'allò que vol conèixer, com és el grup...

Abans de final de curs es duen a terme les activitats (consultau la fitxa dels tallers perquè hi ha excepcions) i s'avaluen en el moment que finalitzen.