228. GRANS DONES COMPOSITORES DE LA MÚSICA DE LA HISTÒRIA 

Sessions: 1 ó 2 de 60 min. cadascuna
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Mª Beatriz Rodríguez Bisquert  

 

Descripció
En aquest Taller escoltarem composicions musicals de dones i grans compositores i parlarem en relació a la seva vida i obra que de vegades ha estat invisibilitzada i discriminada al llarg de la Història per raó de génere. Es tracta de donar-les a conéixer.


Objectius
• Analitzar l’obra musical de dones i grans compositores i la seva vida.
• Visibilitzar l’important paper d’aquestes dones compositores i donar l’oportunitat de convertir-les en referents.
• Crear un espai agradable on escoltar bona música i fer que es puguin aficcionar les persones participants a aquest Taller.
• Fomentar la igualtat de génere.


Continguts
Conceptes: Anàlisi i comentari de les biografies i audició d’una selección de les obres musicals de diverses compositores de la Història, des d’epoques més antigues com Hidelgarda de Bingen, fins altres d’un temps més recent como Mary Lou Williams al segle XX, i de tot el món.
Procediments: Reunions prèvies presencials, telefòniques o telemàtiques amb els/les tutors/es que hagin sol·icitat aquest Taller.
Actituds: Dinàmica de grups, anàlisi del material didàctic exposat, aprenentatge col·laboratiu, i audició de les obres musicals seleccionades de cada sessió, posada en comú, i conclusions del que s'ha après.

Metodologia
Abans: Reunions prèvies presencials, telefòniques o telemàtiques amb els/les tutors/es que hagin sol·icitat aquest Taller.

Durant: Dinàmica de grups, anàlisi del material didàctic exposat, aprenentatge col·laboratiu, i audició de les obres musicals seleccionades de cada sessió, posada en comú, i conclusions del que s'ha après.
Després: Quant a l'avaluació d'aquesta activitat es farà mitjançant l'observació del procés d'aprenentatge i de la realització d'activitats que permetin evidenciar-ho, de la pròpia autoavaluació de les persones participants.


RecursosObservacions

Al llarg de tot el Curs 2023-2024. Existeix la posibilitat de fer-ho en una o dues sessions de 60 minuts cadascuna. Secundària (1er, 2n, 3er, 4t ESO), Batxillerat, CFGM, Formació Professional). Primària (5é i 6é preferentment).