40. QUÈ TINC AL CAP?, SOM EL QUÈ PENSAM, LA CONUNICACIÓ COM A EINA PEL BENESTAR. 

Sessions:
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

SERVEIS SOCIALS BALEARS S.L.  

 

Descripció
El taller Què tinc al cap?, Som el què pensam, és un taller basat en la comunicació intrapesonal i interpersonal. Taller encaminat cap al descobriment i coneixement dels nostres pensaments i la manera d'expressar-los cap a nosaltres mateixos i cap als altres. Entendre que allò que pensam no és el que som ni tampoc ha de ser la realitat absoluta, hi ha moltes realitats, tantes com persones.

Objectius
Donar eines pel benestar emocional i personal. Millorar la comunicació i les relacions socials. Aprendre a observar les situacions amb perspectiva.

Continguts
Conceptes: 1.Pensaments, emocions. 2.Divagar (ment de mico). 3.Comunicació intra i inter PERSONAL. 4.Acceptació dels pròpis pensaments (observar sense jutjar). 5.Tolerància, altres punts de vista.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans del taller no cal fer cap activitat.
Durant: La metodologia del taller estarà basada en l'aprenentatge significatiu, partint de l'experiència dels participants. Es desenvoluparan dinàmiques relacionades amb l'observació dels pensaments, classificar-los, expressar-los... També es facilitaran petites eines per poder gestionar-los. Al finalitzar el taller o posteriorment la proposta és de realitzar un mural conjunt exposant pensaments expansius i limitants.
Després:

RecursosObservacions

No serà necessària cap preparació per part del Centre. Seguir amb l'elaboració del mural pot ser una activitat de continuació.

El taller es pot adaptar en funció de l'edat, però es poden treballar aquests aspectes a partir de 4rt de primària i fins a 4rt d'ESO.