225. VESTIM CALBÓ 

Sessions: 1 sessió d'una hora i mitja
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
L'activitat es basa en una visita dinamitzada a les sales del segle XVIII, especialment on hi descobrirem el món on vivia el pintor Pasqual Calbó. L'objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que vagin construint les idees principals sobre la societat de l'època i aproximar-nos a la figura del pintor.
Es tracta d'una activitat basada en la descoberta i el debat; a través de les preguntes i indicacions de la monitora, el grup va descobrint la vida de la societat menorquina de l'època de la Il·lustració. Durant l'exercici de descoberta dels retrats de la burgesia menorquina que va pintar Calbó, el treball en grup serà important
per trobar tots els elements característics de la vestimenta tradicional del segle XVIII. La part final de l'activitat, a la sala didàctica, consisteix en què els alumnes hagin de "vestir" alguns dels personatges de Calbó a través de la tècnica del collage. Es tracta de "reconstruir" la vestimenta tradicional del segle XVIII que han après durant la visita tot seleccionant colors de les fotografies de les revistes de moda actuals.


Objectius
L'activitat es basa en una visita dinamitzada a les sales del segle XVIII, especialment on hi descobrirem el món on vivia el pintor Pasqual Calbó. L'objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que vagin construint les idees principals sobre la societat de l'època i aproximar-nos a la figura del pintor.
Es tracta d'una activitat basada en la descoberta i el debat; a través de les preguntes i indicacions de la monitora, el grup va descobrint la vida de la societat menorquina de l'època de la Il·lustració. Durant l'exercici de descoberta dels retrats de la burgesia menorquina que va pintar Calbó, el treball en grup serà important
per trobar tots els elements característics de la vestimenta tradicional del segle XVIII. La part final de l'activitat, a la sala didàctica, consisteix en què els alumnes hagin de "vestir" alguns dels personatges de Calbó a través de la tècnica del collage. Es tracta de "reconstruir" la vestimenta tradicional del segle XVIII que han après durant la visita tot seleccionant colors de les fotografies de les revistes de moda actuals.


Continguts
Conceptes: Menorca al segle XVIII: forma de vida i organització social a la Menorca de Calbó.
Llegat artístic de Pasqual Calbó.
El nostre patrimoni històric i cultural.
Estudi d'algunes de les obres més representatives de Pasqual Calbó.
Creació d'obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat.
Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es donarà a coneixèr la figura i obra de Pasqual Calbó contextualitzant l'època que li va tocar viure.
Durant: Durant l'activitat els alumnes amb l'ajuda de la monitora descobriran la vida de la societat menorquina pròpia de l'època de la Il·lustració. Durant l'exercici de descoberta dels retrats de la burgesia menorquina que va pintar Calbó, el treball en grup serà important per trobar tots els elements característics de la vestimenta tradicional del segle XVIII.
Després: A la sala didàctica, els alumnes hauran de "vestir" alguns dels personatges de Calbó a través de la tècnica del collage. Es tracta de "reconstruir" la vestimenta tradicional del segle XVIII que han après durant la visita tot seleccionant colors de les fotografies de les revistes de moda actuals.

RecursosObservacions

Dossier opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.

El taller es pot fer al llarg de tot el curs escolar. Es poden assumir un màxim de tres tallers diaris.