224. MYOTRAGUS, LA MASCOTA DEL MUSEU 

Sessions: 1 sessió d'unahora i quart
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visita a la primera sala del Museu, on es troba exposat l'esquelet del Myotragus balearicus. El grup se situarà davant la vitrina de l'esquelet del Myotragus i s'explicarà com era el Myotragus i qui en va ser la descobridora, Dorothea Bate. S'explicarà com va arribar a Mallorca i Menorca i també com va acabar desapareixent. Molt breument s'explicarà com va localitzar Dorothea Bate les restes de la cabreta menorquina. S'aniran obrint debats durant el procés d'explicació en què els infants faran les seves aportacions.
Per acabar anirem a la sala didàctica per realitzar un taller on reproduirem un esquelet de Myotragus mitjançant recursos plàstics.


Objectius
Donar a conèixer el Myotragus balearicus, una cabreta que vivia a Menorca fa milers d'anys.
Entendre com era Menorca abans de l'arribada dels primers pobladors.
Conèixer el medi natural de Menorca, els animals que existien i com ha canviat amb el temps.
Esbrinar qui era la descobridora del Myotragus, Dorothea Bate, una important paleontòloga anglesa.
Fomentar la capacitat creativa i artística dels infants, com a instrument d’expressió personal, així com consolidar coneixements.


Continguts
Conceptes:
Procediments: APRENDRE A SER I ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA: Progressar en el coneixement i domini del propi cos.
APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR: Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges.
CONVIURE I HABITAR EL MÓN: Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres.
Respectar l'entorn natural.
Menorca abans de l'arribada de les primeres persones.
Geologia de Menorca.

Actituds:

Metodologia
Abans: Els mestres podran disposar de materials previs per poder treballar a classe (vídeo, còmics, fotografies) per tal de tenir una primera presa de contacte amb els nostres persontatges: Dorothea Bate i el Myotragus.
Una vegada en el Museu, els alumnes davant la vitrina de l'esquelet del Myotragus escoltaran la informació que introdueix la monitora.

Durant: Els alumnes amb l'ajuda de la monitora resoldran dubtes a partir d'un seguit de preguntes: Quines diferències hi ha entre el Myotragus i una cabreta de l'actualitat? Qui era Dorothea Bate? Com vivien els talaiòtics?
Després: Els alumnes, individualment o per parelles en funció del grup d'edat, hauran de reproduir l'esquelet del Myotragus.


RecursosObservacions

Dossier opcional per al professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.

El taller es pot fer durant tot el curs escolar. Es poden assumir un màxim de tres tallers diaris.