113. SAPS QUINES SÓN LES ESPECIES INVASORES DE MENORCA? 

Sessions: 1 sessió de 2 hores i mitja
Lloc: Centre de geologia de Ferreries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Departament de Medi Ambient, reserva de Biosfera i Cooperació.  

 

Descripció
Les especies invasores, tant vegetals com animals són una de les principals problemàtiques per a la conservació de la biodiversitat a nivell mundial. En el cas de les illes els efectes són encara més greus ja que els seus ecosistemes són més fràgils als desequilibris que poden provocar.

Objectius
Mostrar la problemàtica de les especies invasores a Menorca
Conscienciar sobre l'impacte de les especies invasores i com es poden reduir mitjançant l'educació i la responsabilitat mediambiental.


Continguts
Conceptes: Espècies autòctones. Espècies exotiques. Espècies invasores. Biodiversitat.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Mitjançant la visita a l'exposició "Espècies Invasores de Menorca" i uns jocs, coneixerem quines són les espècies més problemàtiques, com i d'on han arribat a l'illa, quins són els seus efectes i com podem contribuir al seu control.
Després:

RecursosObservacions

L'activitat es realitzarà al centre de geologia de Ferreries, lloc on es situarà l'exposició temporal: "Espècies invasores de Menorca"