161. DEBATEM SOBRE SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Xabi Camps Orfila  

 

Descripció
Es dinamitzarà un debat a partir dels coneixements previs, inquietuds i preocupacions de l'alumnat. S'incidirà en qüestions com la seva visió de la sostenibilitat, les diferents problemàtiques lligades a la manca de sostenibilitat (crisi climàtica, límits de recursos, conflictes geopolítics, impactes ambientals, etc), les estratègies que s'impulsen per fer-hi front i les seves impressions en relació amb aquestes, dubtes i preocupacions que puguin tenir...

Objectius
Reflexionar sobre la sostenibilitat i la importància que té en la vida de les persones, oferir un espai perquè l'alumnat exposi les seves inquietuds pel que fa a la sostenibilitat i la crisi climàtica i ecosocial en general, contraposar punts de vista, aclarir conceptes.

Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Es dinamitzarà el debat a partir de preguntes obertes, que es debatran primer en grups més reduïts per després posar-les en comú i estendre el debat al grup classe i identificar noves qüestions, que es tornaran tractar per grups abans de compartir-les amb la resta. L'objectiu és disposar d'un temps per poder reflexionar adequadament sobre cada tema i procurar que tothom sigui partícip del debat.
Després:

RecursosObservacions