160. CONSTRUÏM UNA CUINA SOLAR 

Sessions:
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Xabi Camps Orfila  

 

Descripció
Activitat pràctica a desenvolupar per grups, consistent en el muntatge d'una cuina solar simple a partir de materials de fàcil obtenció. També es revisaran les parts i funcions d'un altre prototip de cuina solar preconstruït, i es reflexionarà sobre potencials aprofitaments de l'energia solar com a energia renovable i el seu paper en el context energètic global.

Objectius
Conèixer les cuines solars com a forma d'aprofitament directe de l'energia solar, reflexionar sobre el context energètic global i la necessitat d'una transició energètica amb energies renovables.

Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Primer de tot, es mostrarà un prototip ja construït de cuina solar per revisar-ne les parts i funcions, i entendre'n el funcionament general. Posteriorment, l'alumnat s'organitzarà en grups i muntarà un prototip de cuina solar simple seguint les instruccions que se li oferiran i a partir dels materials facilitats. Finalment s'induirà a la reflexió conjunta sobre el paper de l'aprofitament solar com a energia renovable.
Després: Activitat de continuació opcional: Provar el funcionament de les cuines solars construïdes en un dia assolellat, al pati del centre.

RecursosObservacions