159. CONTE: " NI 1 FOC AL BOSC" . 

Sessions: 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
A la família Guspira li agrada visitar el bosc; però ai! Per no anar alerta el bosc es crema. Què podem fer nosaltres?

Objectius
Que els nins i les nines coneguin quin ha de ser el seu comportament enfront d’un incendi forestal.

Continguts
Conceptes: Es parlarà dels valors i problemàtiques del bosc. S’afavoriran bons comportaments enfront al bosc i actituds d’actuació en situació d'incendi forestal.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una conte a l’aula.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

AULA.