157. RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE ELS USOS TRADICIONALS DEL BOSC 

Sessions: 1 taller 1sessió
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
Saps que els boscos d’un temps estaven plens de gents fent diferents feines? Anam a cercar quines eren aquestes persones i quines tasques desenvolupaven i les compararem amb l’actual gestió del bosc.

Objectius
Donar a conèixer les diferents feines lligades als boscos que s’han fet en els darrers segles a Balears.

Continguts
Conceptes: Es parlarà de com ha canviat el paisatge forestal i quines eren les feines ancestrals que es feien, i alqunes encara es fan, al bosc i les persones que desenvolupaven aquestes tasques.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Amb antelació s’enviaran unes petites enquestes per a que els participants facin una recerca al seu entorn sobre les feines que es desenvolupaven al bosc. Després es farà una sessió al centre per parlar del recollit i aportar informació addicional.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Canó i pantalla
DocumentacióPortàtil


Observacions

S’ha de fer una recollida prèvia d’informació per part dels participants a l’activitat.