156. GESTIÓ FORESTAL PÚBLICA A LES ILLES BALEARS. 

Sessions: 1 TALLER 1SOL·LICITUD
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
Sabeu de qui són els boscos? Quina superfície ocupen a les Balears? Tenim més o menys boscos que fa 100 anys? Anam a conèixer un poc la realitat forestal de les nostres illes.

Objectius
Donar a conèixer la realitat forestal del nostre territori, i l’ús del territori (especialment el forestal) que es fa a Balears.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes bàsics de gestió territorial. S’afavoriran comportaments de respecte cap als espais forestals tant públics com privats.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 CANÒ I PANTALLA
DOCUMENTACIÓPORTÀTIL


Observacions