154. SALUT FORESTAL: DESEQUILIBRIS I CONTROL. 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
Sabíeu que hi ha una sèrie d’organismes que poden afectar a l’estat dels boscos? Conèixer quins són i quina és la seva activitat ens pot ajudar a millorar la salut dels nostres forests.

Objectius
Donar a conèixer els principals problemes de sanitat forestal dins els boscos de les Balears.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes bàsiques de sanitat forestal; es presentaran alguns dels principals xilòfags i defoliadors dels nostres boscos. S’afavoriran comportaments d’observació de la salut forestal dels nostres boscos.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
DOCUMENTACIÓPORTÀTIL


Observacions