153. MITJANS AERIS I TERRESTRES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: Es farà visita a un espai forestal proper.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
Quins mitjans aeris i terrestres participen en l’extinció d’un incendi al bosc? Quin és el paper de les brigades forestals? Els voleu conèixer?

Objectius
Que l’alumnat conegui els mitjans aeris i terrestres que fan feina per la prevenció i extinció dels incendis forestals a la comunitat Balear.

Continguts
Conceptes: Es mostraran els diferents mitjans aeris, es parlarà de com es duu a terme l’extinció d’incendis. Es fomentarà el bon comportament i les bones actuacions per evitar els incendis forestals.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una visita a la base aèria dels mitjans d’extinció d’incendis forestals per conèixer el seu funcionament.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Documentació 


Observacions

Es farà visita a un espai forestal proper.