152. LLARGA VIDA A LA TEVA SAMARRETA, CONSUM RESPONSABLE 

Sessions: 2 hores i mtja
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Eduard López Martí  

CIM- CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA  

Descripció
Aquesta activitat es desenvoluparà en diferents fases:
1. Testimoni de la teva samarreta. Els alumnes hauran de dur una samarreta vella de casa i analitzarem a través d'una dinàmica el cicle de vida d'aquesta peça de roba, des de l'extracció de matèries primeres, passant per la confecció, així com el procés de rebuig.
2. Donarem una altra vida a la samarreta fent un taller creatiu, dissenyant una bossa reutilitzable i sense utilitzar cap material per a la seva creació.
3. Farem un eslògan a la mateixa bossa reflexionant sobre l'ús responsable de la moda.


Objectius
- Analitzar els usos que feim de la roba. Com consumim.
- Conèixer el cicle de vida d'una samarreta.
- Descobrir les conseqüències socioambientals en el consum tèxtil en les diferents fases de producció (extracció de matèries, confecció i rebuig).
- Crear una bossa a partir d'una samarreta vella amb residus.
- Reflexionar sobre l'ús responsable de la roba.Continguts
Conceptes: - Cicle de vida d'una peça tèxtil
- Contaminació en la indústria tèxtil
- Consum responsable de la moda

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Els alumnes hauran de dur una samarreta vella i fer un treball de recerca per veure el procés de producció de la samarreta.

Cada alumne/a ha de fer una recerca sobre el model de producció de la marca de la seva samarreta. (on es fabrica). En sessions posteriors es farà un mercat de segona mà amb roba dels alumnes i també el professorat per tal de fer intercanvi de roba.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Aquest taller es realitzarà a partir de gener.