37. TALLER EN DIVERSITAT (PRIMÀRIA) I EDUCACIÓ SEXUAL, FAMILIAR I DE GÈNERE 

Sessions:
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Ben Amics - Assoc. LGTBI de les Illes Balears  

 

Descripció
Aquest taller es presenta com un espai on compartir, reflexionar i fer aprenentatges sobre rols i expectatives de gèrene, sobre l'expresió de gènere, les diferents orientacions del desig i la diversitat de models familiars.
Ho farem de manera participatica, a través de jocs, vídeos, contes, per tal qu sigui l'alumnat el protagonista en el taller.


Objectius
- Donar a conèixer conceptes bàsics de diversitat i educació sexual.
- convidar a la reflexió sobre la pròpia experiencia.
-Afavorir el reconeixement de les desigualtats i privilegis provocats per la socialització de gènere.
- Visibilitzar els models de família que existeixen com a quelcom present en la societat.


Continguts
Conceptes: - Rols i expectatives de gènere: Expresions de gènere; Corporalitats; Orienacions de desig sexual; diversitat de models familiars.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Es proposa una forma participativa per promoura l'aprenentatge. S'adequa a característiques i necessitats del grup. Entre les eines emprades, utilitzem;

- Jocs, històries i moviment.
- Treball col·laboratiu.

Després:

RecursosObservacions

A petició prèvia del professorat, estem a disposició per a compartir recursos gratuïts disponibles que poden utulitzar abans i/o després
de la sessió.