223. ZENTANGLE® A L'AULA. DIBUIX MEDITATIU 

Sessions: 1 DE 2 HORES
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
3r ESO

Responsable/s

Serveis Socials Balears SL  

 

Descripció
El taller de Zentangle® és un senzill mètode de relaxació i meditació creativa mitjançant el dibuix. Consisteix en la creació de patrons estructurats i repetitius, anomenats tangle, que combinant-los formen un disseny més elaborat i permeten aconseguir en poc temps un estat d'atenció plena.

Objectius
1. Millorar la capacitat de concentració.
2. Desenvolupar la creativitat.
3. Reduir el nivell d'estrés.
4. Millorar les habilitats motores.
5. Potenciar l'autoconfiança i la seguretat.
6. Donar a conèixer aquesta tècnica de dibuix.


Continguts
Conceptes: Aprendre els punts bàsics de Zentangle® per a la creació i combinació de tangles i crear un disseny. Explicar els cinc traços bàsics i plasmar-los al paper.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans del taller no cal fer cap activitat. La metodologia del taller estarà basada en la pràctica, s'han de seguir les instruccions de la tallerista.
Durant: Seguir la pràctica a casa o iniciar-se en un curs de Zentangle® pot ser una activitat de continuïtat.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Pintures i llapis de colors amb paperProjector, canó i ordinador


Observacions

Si el grup classe és molt nombrós, es poden fer dos grups i fer-ho en dues sessions diferents.