147. LES LLAVORS, UNES CAPSETES PLENES DE VIDA 

Sessions: 1 SESSIÓ = TALLER= 1 HORA
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
“Les llavors, unes capsetes plenes de vida”Totes les plantes, des de la més petita a la més gran, de la més jove a la més vella, provenen d’una cosa tan petita com una llavor. Aquestes són molt discretes, però algunes poden ser unes extraordinàries viatgeres.

Objectius
Donar a conèixer la importància de les llavors dins el món vegetal.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes generals de la morfologia i fisiologia de les plantes, així com conceptes bàsics de dispersió de les llavors.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es farà una primera part d’explicació general amb una presentació i després una pràctica amb materials forestals.

Durant:
Després: En aquest apartat s’ha d’explicar si serà necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu i si es preveuen activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió.

RecursosObservacions

En aquest apartat s’ha d’explicar si serà necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu i si es preveuen activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió.