146. ELS DESCOMPONEDORS DEL SÒL: ELS RECICLADORS DEL BOSC 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori  

 

Descripció
El sòl és un element vital per a les plantes, però sabíeu que també hi viuen molts d’altres organismes? Submergim-nos dins la terra i coneguem-los un poc.

Objectius
Donar a conèixer els principals grups de descomponedors i la seva feina essencial de reciclatge de matèria.

Continguts
Conceptes: Es parlarà dels grups tròfics (cadenes i xarxes) dins la natura i dels principals descomponedors (bacteris, fongs, insectes i cucs), fomentant sempre l’esperit observador i de respecte cap a la natura.

Procediments: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
DocumentacióPortàtil
 Ordinador i pantalla


Observacions

Durant la setmana forestal de la Xarxa Forestal a Menorca, que tindrà lloc el mes de febrer. No hi ha nombre màxim de tallers.

S’ha de fer una previsió pensant en el correcte desenvolupament de l’activitat del mínim de participants necessari i del màxim.
En el cas que hi hagi normativa concreta que afecti el nombre màxim de participants aquesta previsió pot veure’s afectada.