36. POSA'T AL MEU LLOC. ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ 

Sessions: 1 SOL·LICITUD 2hores
Lloc: Sortida al centre educatiu CARLOS MIR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca MAÓ

 

Descripció
El taller té dues activitats principals:
1. Visita al centre de formació professional/institut per parlar sobre la discapacitat i les estratègies de comunicació per tractar una persona amb diversitat funcional.
2. Visita al Centre Carlos Mir per tal de compartir espais, activitats i tasques amb les persones usuàries del centre.


Objectius
L'objectiu principal de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca és la promoció i la defensa de les persones amb discapacitat per tal que puguin assolir la seva inclusió social, laboral i familiar.
Amb aquest taller pretenem establir una eina pedagògica per aproximar els/les alumnes al concepte de la diversitat funcional des d'una perspectiva inclusiva i i constructiva, donant eines de comunicació per poder tractar i comunicar-se amb persones amb diversitat funcional.Continguts
Conceptes: CONTINGUTS
- Concepte de diversitat funcional i tipus de discapacitats.
- Les estratègies de comunicació per tractar una persona amb diversitat funcional.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: SESSIÓ A L'AULA (VISITA AL CENTRE PER PART D'UNA EDUCADORA/ PSICOPEDAGOGA).
Mitjançant el diàleg, exemples i activitats pràctiques, treballarem temes tan rellevants com la discapacitat, la igualtat entre les persones i com relacionar-nos.


Durant: VISITA AL CARLOS MIR PER PART DELS/LES ALUMNES.
La visita es realitza una vegada l'educadora/psicopedagoga hagi anat al centre per tal d'introduir el concepte sobre la discapacitat.
L'objectiu fonamental d'aquesta activitat és la interacció entre els/les alumnes i les persones usuàries del centre. Per tant, proposam activitats per 'establir un espai natural en el qual alumnes i persones usuàries tenguin una feina i objectius comuns. Així, la interacció entre ells sorgeix de forma espontània i els/les alumnes poden assolir una idea i imatge molt més real del que és i què implica tenir discapacitat, i posar en valor el respecte, la tolerància, l'empatia i la igualtat d'oportunitats.

Després: Posar en valor el respecte, la tolerància, l'empatia i la igualtat d'oportunitats.


RecursosObservacions

SESSIÓ A L'AULA: 2 hores
VISITA AL CENTRE CARLOS MIR: 2 hores
SESSIÓ A L'AULA: l'educadora/psicopedagoga es desplaça al centre educatiu
VISITA AL CENTRE CARLOS MIR: els/les alumnes es desplacen fins al CP Carlos Mir

Els destinataris de l'acció educativa seran alumnes d'educació secundària i de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
relacionats amb la temàtica de l'activitat. Adaptarem l'activitat al grup corresponent.