35. CIBERBULLYING: PREVENCIÓ DELS RISCOS DIGITALS EN MENORS D'EDAT 

Sessions: 1 taller de 2hores
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Beatriz Alegre Pérez   

 

Descripció
El ciberbullying o ciberassetjament escolar és una modalitat de ciberassetjament que implica que siguin els menors els qui utilitzen els mitjans digitals per abusar alhora d'altres menors. Des de l'entorn educatiu podem i hem de treballar la prevenció i l'actuació contra aquest fenomen, conscienciant els principals protagonistes, els menors, de com evitar
el ciberassetjament escolar i de com fer-hi front.


Objectius
1. Reconéixer el ciberassetjament escolar com una forma de fustigar els altres a través de les xarxes socials. A més, a través d'aquest taller es vol reconèixer quines estratègies serveixen per prevenir-lo.
2. Potenciar les relacions col·laboratives.
3. Generar respecte per les altres persones donant estratègies per empoderar l'alumnat a protegir la persona afectada pel ciberassetjament escolar.
4. Conèixer les conseqüències legals i socials dels actes violents a través de l'ús de les tecnologies. Promoure el bon tracte i respecte des d'una perspectiva de gènere.


Continguts
Conceptes: Navegació segura a la web; perfils falsos i ús de dades personals a internet. Actuar davant el ciberassetjament escolar. Protecció de dades personals. La identitat digital. L'assetjament a través de les xarxes socials. Conseqüències de compartir imatges i vídeos d'altres persones per perjudicar-les i com evitar que passin aquestes situacions.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: La metodologia serà abans que res vivencial i experiencial. En aquest sentit es proposa la utilització d’un diari emocional, ja que a més d'aportar nombrosos beneficis a nivell cognitiu i emocional,
és l'eina idònia per registrar els canvis i els aprenentatges que es van produint.
Participativa: es duran a terme exercicis pràctics, anàlisis i debats, projecció de vídeos,
lectura de contes, jocs, activitats d’expressió corporal i musicoteràpia, etc.
Reflexiva i individualitzada: activitats de treball individual per afavorir la consciència de l'aquí
i ara.
Grupal: algunes activitats es duran a terme en grups petits i altres en grups grans.
També s'utilitzaran de manera controlada tècniques d'ensenyament-aprenentatge formals de tipus
expositiu, i tècniques informals com la pluja d’idees, debats dirigits, preguntes obertes,
resums grupals, preguntes indirectes, devolució de la informació, rondes de participació,
etc.


Durant: Es prestarà especial atenció a les emocions emergents en el context de la sessió, que s’afrontaran de manera específica i singularitzada, estant presents i conscients en cada moment.
La programació serà oberta i flexible, i es realitzaran els canvis oportuns en funció de l’evolució i característiques del grup, criteris tècnics, necessitats detectades i desenvolupament de les
sessions.

Després: En cas que el taller es desenvolupi amb altres col·lectius, es mantindran els mateixos fonaments teòrics, bases metodològiques i continguts, realitzant les adaptacions que es considerin necessàries, segons les circumstàncies concretes del col·lectiu, l'edat i la maduresa del
grup i les necessitats detectades.

Un cop acabada la sessió es posarà en comú l'adequació del taller i els coneixements adquirits i es proporcionarà material perquè el professorat pugui continuar treballant la temàtica durant el curs.


RecursosObservacions

La metodologia serà abans que res vivencial i experiencial. En aquest sentit es proposa la utilització d’un diari emocional, ja que a més d'aportar nombrosos beneficis a nivell cognitiu i emocional,
és l'eina idònia per registrar els canvis i els aprenentatges que es van produint.

Es respecta el nombre d'alumnat. Si el grup és molt nombrós, es pot dividir en dos.