33. AUTOESTIMA SANA, RELACIONS SANES 

Sessions: OPCIONAL , MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTREA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s

Omar Lora Goñalons  

 

Descripció
Què entenem per relacions sanes? Quins són els elements que ens ajuden a cultivar relacions en les quals ens sentim estimats, segurs i tinguts en compte? Com és que faig coses per agradar els altres? Puc ser jo mateix? Puc ser com vull ser? I, en realitat, sé com som realment? Sé el que vull i el que no vull en les meves relacions?
Les relaciones, siguin del tipus que siguin, ens defineixen, són part del context gràcies al qual existim. Per tant, és molt important que tinguem en compte com ens afecten, com ens modelen, com ens transformen i com ens empenyen a ser com som.


Objectius
Aprendre a cuidar-se en les seves relacions a partir d'adonar-se de les seves necessitats relacionals.
Continguts
Conceptes: Com entenem les relacions avui dia:
- Què esperam de les nostres relacions
- Com deixam de banda la nostra veritat per ser acceptats
- Què ens fa bé i què no
- La importància dels límits
- Límits, respecte i amor

Procediments: Procedimentals:
Els alumnes podran explorar de quina manera es relacionen entre si, a ser més conscients de si mateixos, del que senten, del que pensen, del que fan, i a descobrir les seves necessites més enllà del que l'actualitat, la moda o les xarxes socials els volen fer creure.

Actituds: Els alumnes obtindran noves eines i recursos que podran posar en pràctica en el seu dia a dia, que els ajudaran a cuidar-se, a respectar-se, a tenir en compte les seves necessitats en les seves relacions familiars, amistoses i de parella.

Metodologia
Abans: El taller és un petit viatge experiencial en el qual ens aventuram tots junts en la recerca dels ingredients, actituds i comportaments que ens permetran cuidar-nos en les nostres relaciones i a desenvolupar relacions sanes.
Durant:
Després: No és necessària cap preparació prèvia. S’ofereix la possibilitat de mantenir un contacte posterior amb el/la mestre/a o tutor/a que participi en el taller, a mode d’acompanyament o de consulta terapèutica. La intenció és poder seguir cultivant una actitud d’autoescolta, de tenir-se en compte i ser conscient de les pròpies necessitats, dins i fora de l’aula.

RecursosObservacions

No és necessària cap preparació prèvia. S’ofereix la possibilitat de mantenir un contacte posterior amb el/la mestre/a o tutor/a que participi en el taller, a mode d’acompanyament o de consulta terapèutica. La intenció és poder seguir cultivant una actitud d’autoescolta, de tenir-se en compte i ser conscient de les pròpies necessitats, dins i fora de l’aula.

El taller es proposa en diferents formats:
A. Una sessió de dues hores un cop al mes al llarg del curs.
B. Una sessió de dues hores un cop per semestre.
C. Una única sessió de dues hores.