32. LA HISTÒRIA DE LA MEVA VIDA, QUI SOM I QUI VULL SER 

Sessions: 1 Sessió de 2hores
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Omar Lora Goñalons  

 

Descripció
Les persones som éssers narratius i, com a tals, necessitam les històries per viure. En aquest taller, els alumnes es descobriran a si mateixos i als seus companys a partirde l'art de narrar històries. Els connectarà amb la seva capacitat creativa, els ensenyarà a desenvolupar els seus propis dons, a estar més a prop uns dels altres i a trobar alegria,
compassió i pau interior. Explorant la seva manera d'explicar-se la vida, descobriran nous recursos per reinventar-se a si mateixos dia a dia, per canviar els patrons de conducta que els impedeixen ser qui realment volen ser.


Objectius
- Cohesionar el grup
- Fomentar el respecte, l'escolta, la compassió i la creativitat a l'aula
- Obtenir noves eines i recursos per ser més feliços


Continguts
Conceptes: Per a què necessitem les històries
- La història de la meva vida
- Som més que allò que m'explic
- Canviar la història; reinventar el món

Procediments: El taller els permet, de forma original, emotiva i experiencial recuperar espais oblidats de la seva humanitat i descobrir que és a la vulnerabilitat on resideix la seva capacitat creativa.
Actituds: Aprendran habilitats narratives i comunicatives per gestionar millor les seves idees, les seves relacions i el seu potencial. A través del joc i la reflexió podran desenvolupar el seu potencial creatiu i obtenir nous recursos per reinventar el dia de forma alegre i poètica.

Metodologia
Abans: Són activitats de narrativa i creativitat per humanitzar l'experiència que l'alumnat viu a l'aula.
Durant: A través de dinàmiques, històries, jocs i un espai obert al diàleg i la creativitat, jugarem amb mites i narracions per descobrir qui som més enllà del que ens explicam de
nosaltres mateixos i qui són els nostres companys i professors.
Aprendran a mirar-se de manera més humana. Darrere de cada història hi ha emocions sense expressar, desitjos que no han pogut veure la llum i tresors que esperen ser descoberts.

Després: Descobriran que són i que valen molt més que allò que s'expliquen.

RecursosObservacions

No és necessària cap preparació prèvia. S’ofereix la possibilitat de mantenir un contacte posterior amb el/la mestre/a o tutor/a que participi en el taller, a mode d’acompanyament o de consulta terapèutica. La intenció és poder seguir cultivant una actitud d’autoescolta, de tenir-se en compte i ser conscient de les pròpies necessitats, dins i fora de l’aula.

El taller es proposa en diferents formats
A. Una sessió de dues hores un cop al mes al llarg del curs.
B. Una sessió de dues hores un cop per semestre.
C. Una única sessió de dues hores.

Es podrà realitzar al llarg de tot el curs escolar.
Les sessions es poden facilitar en català i/o en castellà.