222. DE L'AMO A CIUTADELLA. DESCOBRIM EL CENTRE HISTÒRIC DE CIUTADELLA 

Sessions:
Lloc: centre històric de Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Can Saura. Museu de Ciutadella  

 

Descripció
Visita guiada dins el nucli antic de Ciutadella. Es realitzarà un recorregut per diferents carrers i places del centre històric, parant atenció a l’urbanisme i als edificis més emblemàtics. Així, a través del recorregut, veurem com Ciutadella ha anat canviant al llarg del temps i repassarem diferents moments històrics importants per a la ciutat que han contribuït al seu aspecte actual.

Objectius
Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia de Ciutadella i reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al llarg de la seva història.

Continguts
Conceptes: • El concepte de centre històric
• La història de Ciutadella
• L’origen de Ciutadella
• Les característiques arquitectòniques dels principals edificis del centre històric
• Reconèixer les principals places i carrers del centre històric
• Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats
• Parlar d’alguns episodis històrics importants que han influït en la configuració de la ciutat actual
• Apropar-nos a la línia del temps

Procediments:
Actituds: • Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric
• Fomentar les sinergies entre els alumnes, el professorat i el Museu
• Fomentar el respecte de l’alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys i les persones externes a l’aula
• La conscienciació patrimonial
• L’estima vers el patrimoni i el seva conservació
• Potenciar el pensament crític
• Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida
• El Museu més enllà de l’edifici que el conté


Metodologia
Abans: • No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.
• Presa de contacte amb el professorat per pactar els períodes històrics en què se centrarà la visita per tal que aquesta sigui el màxim de profitosa per a l’alumnat.

Durant: • La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant a diferents indrets per explicar-hi conceptes clau.
• L'itinerari s'iniciarà a l’Ajuntament i acabarà a Can Saura per fer un
recorregut interior per l'edifici i explicar les troballes que s'hi han fet.

Després: • Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud

RecursosObservacions

El lloc per dur a terme el taller és el centre històric de Ciutadella. El punt de trobada serà a l’obelisc des Born o davant l’Ajuntament.

El taller el podem fer durant tot l’any.