221. EL VALOR DE LA MÚSICA 

Sessions:
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Israel Nagore Santandreu  

 

Descripció
El curs "El valor de la música" està dissenyat per a joves interessats a explorar el paper i la importància de la música en la nostra societat. En aquest curs, examinarem l'impacte cultural i econòmic de la música, incloent-hi la indústria musical i com els músics poden guanyar-se la vida.
També es discutiran temes com la propietat intel·lectual i els drets d'autor en la indústria musical.


Objectius
L'objectiu és que els joves desenvolupin una comprensió més profunda de com la música influeix en les nostres vides i en la societat en general. Els estudiants adquiriran una apreciació més profunda del valor i la importància de la música, així com una major comprensió de com funciona la indústria musical i quins actors hi participan.

Continguts
Conceptes: El curs està estructurat en diferents seccions centrades en l'estudi de diferents aspectes de la
música. Això inclou l'examen del paper de la música en les emocions, la cultura, la publicitat i
l'entreteniment, així com l'impacte econòmic de la indústria musical. També es discutiran temes
relacionats amb la propietat intel·lectual i els drets d'autor, així com la manera en què la tecnologia
ha influït en la forma en què consumim música, especialment a través de les plataformes com Spotify, Deezer, Youtube i altres.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El curs està dissenyat per fomentar la participació activa dels estudiants. Es faran presentacions i es fomentarà la discussió i l'intercanvi d'idees entre els estudiants. També es realitzaran activitats pràctiques per aprofundir en la comprensió dels conceptes estudiats. A més, els estudiants tindran accés a materials addicionals, com articles, llibres i documentals, per aprofundir en el coneixement de la música i la seva indústria. Finalment, també es recomenaran activitats i esdeveniments relacionats amb la música perquè els estudiants puguin experimentar la música de primera mà.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 


Observacions

El taller es podrá fer al llarg de tot el curs.