220. L'ARXIU D'ÒPERA MÉS GRAN 

Sessions:
Lloc: Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó. Plaça Conquesta, 8. 07701 Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

altres grups

Responsable/s

Arxiu Històric de Maó  

 

Descripció
L'Arxiu Històric de Maó conserva uns dels arxius musicals d'òpera més importants d’Espanya i segurament també d'Europa. Es tracta del fons de partitures utilitzades a les representacions operístiques del Teatre Principal de Maó durant el segle XIX i la primera meitat del segle XX.
Laura Triay, musicòloga i membre del Grup de Recerca Musicològica de l’IME, guiarà l’alumnat en aquesta activitat, en què es vol fer arribar als joves la importància dels arxius musicals i de la seva conservació i difusió.


Objectius
Conèixer el patrimoni històric documental de l’illa: donar a conèixer un fons musical únic i de gran importància per a la història de Menorca.
Promoure l’interès envers un gènere musical, l’òpera, que té gran arrelament a l’illa i que ha impulsat la carrera de grans veus, algunes de les quals han destacat excepcionalment en l’escena mundial, com Joan Pons o Simón Orfila.
L'activitat es du a terme a la Biblioteca Pública de Maó, que és on roman l'Arxiu Històric de Maó. La finalitat és que l'alumnat descobreixi aquest fons musical, s'hi familiaritzi i que en un futur pugui servir-se’n per completar la seva formació.


Continguts
Conceptes: Promoció dels arxius de Menorca, especialment l'Arxiu Històric de Maó, que conté aquest improtant fons musical.
Procediments: Mitjançant audicions i anàlisi de les partitures que foren utilitzades al llarg del segle XIX i XX, es presentarà a l’alumnat una panoràmica de l’òpera a Menorca. A banda de la música, ens centrarem també en el coneixement dels diferents sectors socials que hi intervenien i descobrirem, a través dels documents, com aquest gènere va participar en la transformació cultural i econòmica de l’illa.
Es promou la participació de l’alumnat amb una reflexió i comparativa sobre el seu entorn, per poder entendre l’abast social d’aquest gènere musical.

Actituds: Ser conscients de la importància de les fonts històriques directes –partitures en aquest cas- per arribar al coneixement del nostre passat. Entendre la necessitat de conservar el patrimoni històric.

Metodologia
Abans: No és necessària una preparació prèvia a l’activitat.
Durant: Els continguts treballats durant el desenvolupament de l’activitat s’adaptaran al nivell de coneixements musicals de l’alumnat. Durant l’activitat es podran observar i analitzar alguns dels exemples més destacats del fons, que ens serviran per apropar-nos a l’escena musical menorquina del segle XIX.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 


Observacions

Es pot fer durant tot el curs. 1 sessió.