217. TAST DE MUSEU. VISITA GUIADA AL MUSEU DE CAN SAURA 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Can Saura. Museu de Ciutadella  

 

Descripció
Visita comentada a Can Saura, el nou museu de Ciutadella, per descobrir les temàtiques que tracta i els objectes que s’hi exposen. Durant la visita es farà un recorregut per les diferents sales que conformen el museu, on s’explicarà breument la temàtica de cada sala.

Objectius
Conèixer el nou Museu de Ciutadella: Can Saura
• Apropar-nos a la història de l'illa i especialment a la de Ciutadellla
• Conèixer les funcions que fan els museus
• Parar atenció als principals episodis històrics que han marcat la història
de Ciutadella.
• Conèixer el passat més recent: oficis tradicionals i la vida al camp
• Conèixer les festes de Sant Joan
• Mostrar les principals característiques de les diferents etapes
històriques que marcaren l'esdevenir de l'illa.
• Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per
l'arqueologia i que seran presents al Museu.
• Aprendre que a través de l’arqueologia també ens podem apropar al
coneixement de la nostra història.
• Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
• Potenciar la conscienciació patrimonial.
• Entendre que el museu forma part de la vida i del teixit urbà de la ciutat.
• Convertir el museu en un lloc d’aprenentatge per a les diferents etapes
escolars.
• Convertir el museu en un lloc de trobada.


Continguts
Conceptes: • El Museu com a espai per a aprendre
• Conèixer el Museu de Ciutadella
• L’eix cronològic de la història de l’illa
• Conèixer episodis importants per a la història de Ciutadella
• Les tradicions
• Les festes de Sant Joan
• Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques de
l’illa: prehistòria, 1558...
• La conscienciació patrimonial
• El Museu com a espai de tots, lúdic i d’aprenentatge
• El Museu com a espai de trobada
• Menorca com a cruïlla de cultures

Procediments:
Actituds: • La conscienciació patrimonial
• L’estima vers el patrimoni i la seva conservació
• El Museu com un espai de tots i d’aprenentatge
• Fomentar les sinergies entre els alumnes, el professorat i el Museu
• Fomentar el respecte de l’alumnat cap a les idees i explicacions dels seus
companys i les persones externes a l’aula
• Potenciar el pensament crític
• Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida
• El Museu més enllà de l’edifici que el conté


Metodologia
Abans: • No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.
• Presa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes
històrics en què se centrarà la visita per tal que aquesta sigui al
màxim de profitosa per a l’alumnat.

Durant: • La visita es durà a terme en una única sessió que es farà a Can Saura.
• La visita constarà de dues parts:
- Presentació de la guia i del nou espai expositiu amb una
breu explicació sobre les característiques de Can Saura
com a edifici.
- Visita a les diferents sales que conformen el nou museu-

Després: • Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud

RecursosObservacions

El taller el podem fer durant tot l’any.