216. SCAPE ROOM DEL LLIBRE DE CARE SANTOS "MENTIDA" 

Sessions:
Lloc: Biblioteca Pública de Maó. Plaça Conquesta, 8. 07701 Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó  

 

Descripció
El personal de la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó organitza un joc d'escapada gimcana sobre el llibre "Mentida" de Care Santos que serveix com a excusa per revisar el seu contingut i conèixer millor la biblioteca i el seu entorn històric urbà.

Objectius
Fomentar la lectura entre els adolescents, en què l'hàbit lector sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s'abandoni. L’'activitat es du a terme a una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l'ús. La finalitat és que l'alumnat es mogui per la biblioteca, en conegui el fons, s'hi familiaritzi i que en el futur la utilitzi, si encara no ho fa.


Continguts
Conceptes: Promoció de les biblioteques i la lectura. Conèixer la Biblioteca de Maó i Central de Menorca, que forma part de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.
Procediments: Mitjançant jocs i reptes es van assolint proves per aconseguir un objectiu comú per a tots els equips col·laboratius que hi participen.
Actituds: Ser conscients de la importància de la lectura per al creixement personal i de les biblioteques com a espais públics per al seu gaudi. Passar-s'ho bé a una biblioteca.

Metodologia
Abans: Els alumnes han d'haver llegit el llibre de Care santos "Mentida", en la versió catalana, o "Mentira", en la castellana, perquè és necessari per poder fer les proves.
L'activitat consisteix a asolir unes proves que es fan per equips dins i fora de la biblioteca. Algunes de les proves tenen com a referent el llibre, altres són de coneixement de la biblioteca i altres relacionades amb l'entorn urbà de Can Mercadal.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 


Observacions

Per fer el taller cada grup (entre 3 i 5 alumnes) ha de portar un telèfon mòbil.

Es pot fer durant tot el curs. 1 sessió