214. RECURSOS PER AL TREBALL DE RECERCA DE 1R DE BATXILLERAT 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat

Responsable/s

Servei Coordinador de Biblioteques del CIM  

 

Descripció
Una persona del personal de la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó fa una explicació sobre els recursos que poden oferir les biblioteques i els arxius als seus equipaments o per internet per ajudar a fer el treball de recerca.

Objectius
Fomentar l'ús i la descoberta de les biblioteques i els arxius de Menorca i utilitzar-los com a recurs per als seus treballs. Conèixer l'entorn cultural de l'alumne i les possibilitats que ofereix la xarxa per treballar continguts relacionats amb Menorca. Despertar l'interès per realizar treballs relacionats amb les biblioteques i els arxius de Menorca. La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que posteriorment participi.

Continguts
Conceptes: Promoció de les biblioteques i els arxius tant de manera presencial com telemàtica.
Procediments: Despertar la curiositat per iniciar treballs relacionats amb l'illa. Conèixer recursos a les xarxes. Iniciar recerques i veure exemples de possibles treballs
Actituds: Ser conscients de la importància dels arxius i les biblioteques com a conservadors i difusors del coneixement i de la col·laboració que poden oferir aquestes institucions als estudiants.


Metodologia
Abans: Com que els alumnes ja fan l'assignatura no necessita cap tipus de preparació i després tampoc.
L'activitat consisteix en una xerrada projectant una presentació i intervencions dels alumnes.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 


Observacions

Es pot fer durant tot el curs, principalment durant el primer trimestre. 1 sessió.