30. ENS LLEVAM LA MÀSCARA. FORA VERGONYA!  

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Marta Eroles Asensio  

 

Descripció
Activitat que mescla una part més conceptual i d'explicació teòrica (10 minuts) per baixar aquests conceptes a la pràctica i sobretot a la vivència. Es una activitat destinada a posicionar el meu JO davant dels altres. En la preadolescència es comença a donar més importància al que pensen els altres de mi que no del que jo pens de mi. S'està mes pendent de la reacció que tenen els altres de mi (de com vestesc, de com rendesc, de què dic, etc.) que de gaudir i passar-ho bé. Això fa que ens inhibim, ens capem i ens amaguem darrere una màscara per vergonya del que diran. Els adolescents en comptes d'explotar tot el seu potencial social, de coneixements, de creativitat, es tanquen cap a dins per evitar que els facin mal (que se n'enriguin, que els assetgin, que els insultin) i van construint capes per mostrar una versió descafeïnada d'ells mateixos. L'essència de l'adolescent està amagada darrere una màscara, a les profunditat de l'interior d'una ceba o l'interior de la nina russa més profunda. Activitat per treure'ns la màscara, treure'ns les capes i sortir de la matrioixca més profunda cap a l'exterior. Farem jocs per llevar la vergonya i trobar l'essència.

Objectius
Fent servir les metàfores de la ceba, les nines russes o la mateixa màscara, els objectius del taller són entendre com funciona l'emoció de la vergonya, entendre per què ens protegim darrere una màscara, darrere un personatge, i dissimulam per i fer veure una cosa que no és. Entendre com funcionen les emocions i quina funcionalitat tenen. Sentir-nos lliures del que diran i del que pensaran. Trobar l'essència de cadascú i poder treballar amb les essències dels vostres alumnes la resta del curs.

Continguts
Conceptes: Èmocions bàsiques, màscara, matrioixques, essència, posicionar-nos, usar la frase I QUÈ!. Llevar-nos la màscara i mostrar-nos tal com som.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans no caldrà fer res.Treballarem amb el grup classe tota l'estona.
Durant: Activitat 1: Mar i muntanya. Aprenem a posicionar-nos independentment del que digui l'altre.
Activitat 2: Apuntam coses polides a l'esquena. Ens aferram un post-it o un paper a l'esquena i els companys aniran anotant què els agrada de tu. Tots durem el nostre paper enganxat amb notes de coses boniques. Després de l'activitat comentarem com ens fa sentir que ens diguin coses polides, prendre consciència que les coses boniques i el reconeixement no s'amaguen.
Activitat 3: Donarem una màscara a cada alumne i ens posarem per parelles, un davant l'altre. Ens mirarem als ulls i només aquells que no tenguin res a amagar podran sostenir la mirada. Qui tengui alguna cosa a amagar no podrà sostenir la mirada del company. Serà hora de treure's la màscara i mostrar-se tal com és, amb la seva essència, sense vergonyes.

Després: Després de cada activitat es fàra la retroacció per recollir com s'han sentit.
Després de l'activiat es pot fer seguiment fent que els alumnes tenguin la màscara present a l'aula per tal de recordar que són més bonics sent atutèntics.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Projector - canó 
Un màscara blanca sense expressió per alumne 
Notes adhesives 


Observacions

Es pot fer en qualsevol moment del curs i no hi ha un màxim de sessions.

Un minim de 20 i un màxim de 30 alumnes.

Començarem a l'aula fent la introducció explicant les emocions i per fer les interpretacions ens traslladarem a alguna sala polivalent que hi hagi a l'escola, al gimnàs, on no hi hagi cadires ni taules.