29. HABILITATS COMUNICATIVES 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)
Batxillerat artístic

Responsable/s

Marta Robles Arboix  

 

Descripció
Un taller pràctic on s'utilitzen diversos recursos i es porten a terme diverses dinàmiques en parelles i grupals per treballar l'escolta activa, l'empatia i la comunicació assertiva. Una oportunitat per adquirir nous coneixements, millorar i cultivar les nostres habilitats comunicatives. A banda, es comparteixen diverses tècniques per gestionar l'estrès de parlar en públic ("por escènica") i practicar l'oratòria. Al mateix temps, es fomenta en cada proposta una actitutd amable i de respecte cap a un mateix i els altres.

Objectius
- Promoure l'escollta activa i la comunicació assertiva.
- Aportar recursos per gestionar la por escènica o estrès de parlar en públic.
- Fomentar una relació amable, empàtica i respectuosa cap a un mateix i els altres.
- Impulsar la capacitat d'expressió i comunicació.


Continguts
Conceptes: - Tècniques per gestionar l'estrès i la "por escènica"
- L'escolta activa
- Dinàmiques i jocs
- El llenguatge verbal i no verbal
- Reflexió i debat

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Presentació del tallerista i de l'alumnat. Presentació dels objectius i del desenvolupament de la sessió.
Durant: Es faciliten diversos exercicis pràctics a través d'un marc lúdic i distès, que van acompanyats d'una explicació teòrica que respon a les preguntes de "per què" em pot ser útil; "com" haig de practicar i "quan" practicar-ho.
Després: Revisió de la sessió realitzada. Compartim què ha succeït durant el taller, com ens hem sentit i què hem observat. Reflexió conjunta. Agraïment i tancament.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Altaveu i música 


Observacions

Cal emfatitzar que si es realitza més d'una sessió al llarg del curs es pot observar l'impacte de les pràctiques. També permet recordar i aprofundir en els recursos que es van compartir a la primera sessió.

Pot ser interessant realitzar un primer taller a principi-mitjan curs i un segon taller al final del curs per tal de recordar, aprofundir i observar els canvis en l'alumnat.