105. FAIR PLAY. SABER ESTAR EN L'ESPORT 

Sessions: Es poden fer més sessions
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Serveis Socials Balears SL  

 

Descripció
Taller pensat per portar a terme en l'assignatura d'EF i també en la de VALORS, estructurat en diverses dinàmiques i activiats esportives mitjançant les quals es treballa la diversitat, discriminació, identitat, pertinença, inclusió en el món esportiu.

Objectius
1. Utilitzar l'esport com a mitjà d'inclusió.
2. Desenvolupar un context de confiança i tolerància dins l'aula.
3. Crear espais d'experiència inclusiva dins de la pràctica esportiva.


Continguts
Conceptes: Discriminació: tipus i actituds, identitat i pertinença, vergonya i autoestima, mecanismes de projecció, barreres invisibles, diversitat, inclusió en l'esport.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: La metodologia utilitzada estarà basada en l'aprenentatge significatiu, partint de l'experiència de vida de cada un/a. Es treballaran els continguts a través de diferents dinàmiques grupals. És necessàri un treball prèvi amb el/la tutor/a del grup, per poder obtenir informació i poder preparar la sessió. Posteriorment es passarà un full de retroalimentació anònim.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 
Material vari: tisores, cola, cartulines 
Material dinàmiques: mocadors, piques, cordes, cons... 


Observacions

Es pot fer al llarg de tot el curs.