101. CAL·LISTÈNIA, FORÇA I ESTIL DE VIDA SALUDABLE ACTIU 

Sessions:
Lloc: Parque de barras, si la población dispone de uno.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Jorge Fernández Sáez  

 

Descripció
Desenvolupar els beneficis de l'entrenament de força per a la salut. Apropar les diferents possibilitats que ofereix l'entrenament de força segons les característiques dels subjectes i els mitjans a la vostra disposició.
Conscienciar de la importància d'adquirir hàbits saludables en edats primerenques i adolescència com a eina de prevenció. Aclarir els dubtes que puguin sorgir als assistents en relació amb l'entrenament de força i hàbits saludables.


Objectius
Desenvolupar els beneficis de l'entrenament de força per a la salut. Apropar les diferents possibilitats que ofereix l'entrenament de força segons les característiques dels subjectes i els mitjans a la vostra disposició.
Conscienciar de la importància d'adquirir hàbits saludables en edats primerenques i adolescència com a eina de prevenció. Aclarir els dubtes que puguin sorgir als assistents en relació amb l'entrenament de força i hàbits saludables.


Continguts
Conceptes: - Beneficis de l'entrenament de força per a la salut.
- Com i on podem entrenar.
- Com crear una rutina que afavoreixi la nostra salut.
- Importància de l'entorn per a un estil de vida saludable.

Procediments:
Actituds: - Increment de l'autoestima i l'autoconfiança.
- Conscienciar sobre la importància de la disciplina per assolir les metes.
- Com orientar-te i focalitzar EN El teu entrenament per a la salut.
- Pertinença a grup.
- Desenvolupar i fomentar un entorn saludable.


Metodologia
Abans: Es lliurarà un qüestionari breu (si és possible abans de la sessió) per saber el punt de partida dels alumnes i els seus coneixements sobre entrenament.
Les preguntes seran del tipus:
- Lesions o patologies que t'impedeixin entrenar.
- Tens experiència en alguna disciplina esportiva.
-Què és per a tu un estil de vida saludable i actiu?
- Et trobes còmode practicant algun esport o activitat?
- Què esperes aconseguir de l'entrenament?
- Quant de temps creus que has d'invertir en una sessió d'entrenament?
- Quantes vegades has d'entrenar per beneficiar-te de l'entrenament a la setmana?

Durant: Al principi de la sessió, i gràcies a tenir el qüestionari emplenat prèviament, seleccionaré les respostes més rellevants i esteses a cada grup per donar-los a conèixer la gran diversitat de possibilitats que tenen per entrenar segons les seves inquietuds.
Després: Després d'un col·loqui breu, passarem a dur a terme la sessió d'entrenament.
Aquesta sessió serà adaptada al grup i les seves característiques, igual que a les instal·lacions i materials específics.
L'estructura disposarà d'un escalfament general i específic, donant pas a una familiarització i presa de consciència del cos i d'alguns dels moviments que es puguin practicar. Hi ha regressions i progressions per a tots els exercicis, permetent adaptar-lo al nivell dels alumnes.
Pràcticament totes les poblacions de Menorca disposen de parcs de barres per entrenar cal·listènia, així que si hi ha la possibilitat d'entrenar-hi ho farem. En cas que no hi hagi aquesta possibilitat, durem a terme la sessió a les instal·lacions del centre.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Qüestionaris, díptics/tríptics ialtres publicacions  


Observacions

El tallerista està graduat en CAFIE (col·legiat 61.621). Fa més de 12 anys que exerceix com a entrenador personal i més de 20 que practica multitud de disciplines esportives. Vol transmetre com l'entrenament l'ajudà en l'adolescència i com a dia d'avui, fins i tot sent pare de família, en continua fent. La seva experiència com a entrenador personal amb grup de joves li ha permès connectar-hi i compartir el seu prisma sobre la situació que viuen.

Possibilitat de dur a terme una altra sessió en la qual es permeti als alumnes resoldre tots els dubtes relacionats amb hàbits de vida saludables i entrenament.

Es pot dur a terme durant tot l'any, amb el condicionant de la pluja si es fa a l'aire lliure.