96. TALLER LUMINIS-CIÈNCIA 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
Els científics poden pintar les cèl·lules amb llum i diferenciar-les unes de les altres. En aquest taller s'explicaran les funcions de la tècnica de luminescència, com i per què s'utilitza en un laboratori científic, i la importància que tenen en les investigacions en càncer.

Objectius
Apropar a un públic no expert una de les tècniques utilitzades en la investigació del càncer.
Concretament es mostrarà la importància que ha tingut l'aplicació de la bioluminescència a l'estudi d'aquesta malaltia.


Continguts
Conceptes: Explicar el concepte de bioluminescència i la importància en la investigació del càncer.
Se'ls explica el mètode científic pas a pas.
El nostre objectiu és acostar la ciència als alumnes de manera amena i divertida.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Els nens participen de manera activa en el desenvolupament del taller, seguint les instruccions del voluntari per la ciència.
Es pretén recrear al màxim l'activitat d'un laboratori perquè els infants es puguin sentir
investigadors per un dia.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó  


Observacions

Cal la presència del professor dins l'aula durant el desenvolupament de l'activitat.