95. TALLER "GRADIENT DE DENSITAT" 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
Explicarem la tècnica del gradient de densitat, molt utilitzada a laboratoris, i n'explicarem l'aplicació en el càncer a través d'una tècnica utilitzada en l'estudi de la immunoteràpia.

Objectius
Apropar a un públic no expert una de les tècniques utilitzades en la investigació del càncer.
Concretament es mostrarà la importància de la immunoteràpia en el tractament del càncer.


Continguts
Conceptes: Una de les maneres de combatre el càncer és utilitzar com a tractament la IMMUNOTERÀPIA. La immunoteràpia utilitza les cèl·lules del nostre cos per entrenar-les i així combatre el càncer.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Els nens participen de manera activa en el desenvolupament del taller, seguint les instruccions del voluntari
per la ciència.
Es pretén recrear al màxim l'activitat d'un laboratori perquè els infants es puguin sentir investigadors per un dia.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó  


Observacions