93. TALLER EDUCATIU "PROTEGEIX-TE DEL SOL" 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Patricia Redondo Santano/ Ana Isabel Victory Bernat  

 

Descripció
Ensenyar l'ús correcte i la importància de la protecció solar.

Objectius
L'objectiu és conscienciar sobre el risc que suposa per a la salut l'abús de la radiació solar i crear hàbits saludables de l'ús de protector solar des de petits.

Continguts
Conceptes: El contingut principal és LA PELL, com a barrera del nostre organisme. La importància de mantenir-la forta. Els danys i la conseqüència a curt i llarg termini dels excessos de l'exposició solar. Els beneficis d'una correcta aplicació amb una pràctica amb protecció solar dalta qualitat i molt segura per a tot tipus de pells.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Utilitzarem una seqüència d'imatges on exposarem casos evidents dels danys que produeix l'abús del sol sense protecció (per descomptat, les imatges no seran extremes ni de contingut sensible tenint en compte que els destinataris són infants).
Durant: Amb mostres de protecció solar de la millor qualitat ensenyarem com cal aplicar-la, quina quantitat és la idònia i cada quant de temps cal reposar-la.
Després: Cadascú podrà provar i fer la pràctica de l'aplicació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació , vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 


Observacions

Durant el curs escolar 2023/2024 (entre els mesos de setembre i juny), una vegada al mes en un centro diferent, per al final del curs arribar a visitar10 centres.