89. TALLER DE CIRC- Equilibris 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ACIRKAOS-CIRCO SOCIAL  

 

Descripció
Necessitat de colxontes i 4 punts d'anclatge per posar corda fluixa (slack-line)
El taller d'equilibris consta d'una primer part on s'explora l'equilibiri de manera individual i una segona on s'exploren els equilibris en grup.


Objectius
Búsqueda de la postura corporal, sentir l'equilibri amb objetctes en el nostre cos.

Continguts
Conceptes:
Procediments: Dinamiques : treballs en grup i individuals.
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Treballariem: treball en grup, cooperació, consciencia corporal...
Després:

RecursosObservacions

Podem fer me´s d’una sessio´ d’una mateixa disciplina te`cnica de circ o be´ de diferents disciplines.