88. TALLER DE CIRC - ACROIOGA  

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ACIRKAOS-CIRCO SOCIAL  

 

Descripció
Es desenvolupa en tres parts: calentament amb ioga, figures bàsiques d'acrobàcies en grups de tres persones, i massatge en parelles.

Objectius
Coneixement del cos, treball de resistència, coordinació, flexibilitat i escolta.

Continguts
Conceptes:

Procediments: Es desenvolupa en tres parts: calentament amb ioga, figures bàsiques d'acrobàcies en grups de tres persones, i massatge en parelles.
Fomenta el treball en equip, el contacte físic, l'atenció i la concentració, Coneixement del cos, treball de resistència, coordinació, flexibilitat i escolta.

Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Es desenvolupa en tres parts: calentament amb ioga, figures bàsiques d'acrobàcies en grups de tres persones, i massatge en parelles.
Després:

RecursosObservacions

Podem fer me´s d’una sessio´ d’una mateixa disciplina te`cnica de circ o be´ de diferents disciplines.