87. TALLER DE CIRC - Malabars 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ACIRKAOS-CIRCO SOCIAL  

 

Descripció
La idea es anar construint l'aprenentatge cognitiu dels malabars a traves de la práctica experencial, anar més enllà del no vull aprendre malabars perquè no vull fracasar.

Objectius
L'objectiu que ens plantegem,es molt senzill: arribar a fer la cascada - 3 pilotes.

Continguts
Conceptes: Treballaríem: autoestima, superar reptes, sentir l'experiencia més enlla de la expressió (rebot de pilotes, seqüències), comunicació especifica entre els dos hemisferis cerebrals.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Nova forma d'aprenentatge dels malabars, malabars funcionals.
Aquesta seria la primera part del taller; desprès fariem una dinàmica de creació en parelles per treballar la rutina amb tres objectes y el ritme.

Després:

RecursosObservacions

Podem fer me´s d’una sessio´ d’una mateixa disciplina te`cnica de circ o be´ de diferents disciplines.