86. TALLER DE CIRC - CLOWN 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ACIRKAOS-CIRCO SOCIAL  

 

Descripció
Taller on s'explora el clown a través del joc.

Objectius
Experimentar l'estat clown des d'una actitud primària, instintiva i espontània.
Traspassar límits establerts culturals, estètics, socials, personals i socials, des de l’acció.
Comprendre l’error com a eina en el procés creatiu, artístic i educatiu


Continguts
Conceptes: Ampliar les possibilitats creatives i transgressores del teu clown.


Procediments: Trobar a través del clown fórmules irreverents per a la desinhibició i la comunicació.
Actituds: Explorar el joc i el gaudir compartit com a eina per millorar la motivació de l’alumnat i la cohesió del grup classe.

Metodologia
Abans:
Durant: Taller on s'explora el clown a través del joc.
Després:

RecursosObservacions

Podem fer me´s d’una sessio´ d’una mateixa disciplina te`cnica de circ o be´ de diferents disciplines.