85. LA DONACIÓ D'ÒRGANS 

Sessions:
Lloc: al aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

ALCER- JUANA LOLI AMETLLER PONS  

 

Descripció
S'aborden diferents aspectes: mèdics, socials, humans..., entorn de la donació d'òrgans amb la finalitat de promoure la solidaritat amb les persones que necessiten un trasplantament. Es fa una única sessió per centre amb l'alumnat de tot el grup aula sol·licitant.

Objectius
Promoure un estat d'opinió favorable vers la donació d'òrgans.

Continguts
Conceptes: Funció dels ronyons. Malalties renals. Causes. Prevenció. Tractaments: hemodiàlisi,h. peritoneal, trasplantament.
Procediments: Debat.
Actituds: Solidaritat.

Metodologia
Abans: El professorat introdueix el tema i l'alumnat escriu quina és la seva opinió sobre la donació d'òrgans i a quines preguntes vol obtenir resposta durant el taller.
Les persones responsables del taller les reben el mateix dia del taller. Ens Acompanya un metge qui fa l'explicació el D.Ramon Fernandez-Cid Bauza.


Durant: Es passa una pel·licula introductòria d'aprox. 20 min.
S'exposen els aspectes mèdics, socials, legals i humans de les malalties renals i del trasplantament d'òrgans, adaptats als coneixements, els interessos i les actituds de l'alumnat.

Després: Posteriorment s'inicia un debat col·loqui entre l'alumnat i persones trasplantades, un professional de la medicina i una persona que ha viscut la donació dels òrgans d'un familiar.

RecursosObservacions