28. CONEIXEMENT I CURA DEL MEU CERVELL PER MILLORAR LES MEVES RELACIONS AMB ELS ALTRES 

Sessions: Consta de 2 sessions d'una hora cadascuna
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Camila Puerta CONEIXENT I CURA DEL MEU CERVELL PER A MILLORAR LES MEVES RELACIONS AMB ELS ALTRES

 

Descripció
Per poder tenir millors relacions amb nosaltres mateixos i amb els altres és imprescindible conèixer-nos a nosaltres mateixos. Som cos, ment, emocions i totes aquestes parts estan interrelacionades entre si. En aquest taller ensenyarem als estudiants de manera didàctica, pràctica, entretinguda i replicable al seu entorn, dins i fora de l'aula, com funciona el cervell, quina relació tenen les nostres emocions, alimentació i companyies en nosaltres, com podem entrenar-nos per cuidar-nos a nosaltres mateixos i col·laborar els uns amb els altres per tenir classes més connectades, respectuoses i cooperatives. En tenir informació (clara i adaptada a cada grup d'edat) sobre com funcionam a nivell neurobiològic i comprendre la relació que existeix amb el nostre cervell, intestí, estat d'ànim, estil de vida, ambients físics que freqüentam i fins i tot les persones que ens envolten, podem comprendre, normalitzar unes certes coses que jutgem sobre nosaltres mateixos i sobre els altres i d'aquesta manera prevenir malalties de salut mental com la depressió, l'estrès, l'ansietat, els comportaments violents, la desconnexió amb els altres i la falta d'empatia en un món tan incert com el que habitam. Com funciona, què necessita i aprendre a identificar els moments que els apropen o els allunyen de les altres persones. Aprendre a calmar-se i a tenir cura d’ells mateixos, amb estratègies senzilles que anirem descobrint entre tots, sense oblidar que són els adults al seu càrrec els qui han de proporcionar-los un ambient emocional segur per poder tenir una autoestima sòlida. Que puguin modificar els seus ambients per sentir-se segurs, escoltats i tinguts en compte.
Estarà adaptat a cada fase del desenvolupament, amb les seves necessitats específiques.


Objectius
Moments que els apropen o els allunyen de les altres persones. Que aprenguin a calmar-se i a tenir cura d’ells mateixos, amb estratègies senzilles que anirem descobrint entre tots, sense oblidar que són els adults al seu càrrec els qui han de proporcionar-los un ambient emocional segur per poder tenir una autoestima sòlida. Que puguin modificar els seus ambients per sentir-se segurs, escoltats i tinguts en compte.
Estarà adaptat a cada fase del desenvolupament, amb les seves necessitats especifiques.
Aquest taller respondrà a les preguntes per què ens comportem com ho feim; per què en moments d'estrès reaccionam, atacam, fugim o fins i tot complaem, i com amb tots aquests coneixements clars i portats a l'esfera quotidiana poden ensenyar-nos molt sobre nosaltres mateixos i sobre les nostres relacions humanes.


Continguts
Conceptes: Cervell, emocions, reacció, connectar, desconnectar, reconeixement de les pròpies emocions i de les dels altres. Explotar i implotar.


Procediments: - Jocs
- Dinàmiques
- Vídeos
- Moviments
- Autocura

Actituds: - Propi coneixement
- Reflexió
- Cohesió de grup
- Autogestió


Metodologia
Abans: Reunió entre professor i facilitador per conèixer les necessitats del grup i d’aquesta manera poder
adaptar els continguts i les diferents activitats proposades.
Uns dies abans de la trobada, el professor comentarà amb el grup el treball que es realitzarà amb la
informació que posarà a disposició el facilitador.

Durant: Treballarem de forma lúdica i creativa com funciona el cervell, de tal manera que els estudiants comprenguin en quins moments estam disponibles per conversar, crear i créixer a prop d’altres persones i en quins moments estam poc flexibles, a la defensiva i ens costa escoltar els altres.
El grup dinamitzarà moltes de les activitats, es dividirà en petits grups i així es podran divertir i posar els seus propis exemples i vivències per aprendre de veritat.
Realitzarem activitats de respiració i moviment entre exercicis i amb la finalitat d’incentivar la cura d’un mateix, apreciar el valor de la pausa i activar emocions.

Després: Si es pogués realitzar a alumnes, professors i famílies, seria l'ideal. En tot cas seria enriquidor rebre una xerrada informativa per a tots els professors del centre. Si han demanat tallers aquesta xerrada és gratuïta.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Documentació tipus enquestes 
 Canó i pissarra


Observacions

Consta de dues sessions d'una hora cadascuna.
Es recomana que els mestres estiguin atents a nova informació emocional que pot sorgir durant el taller sobre els seus alumnes, sobretot els més desafiadors i en la reunió de tancament podem donar eines per acompanyar-los.
Els tallers es realitzaran durant el període escolar de gener a maig.
Es podrien complementar amb xerrades dirigides a mestre i pares/mares per enfortir la connexió i crear una harmonia entre els diferents grups del centre.
Les xerrades, si les demanen, són gratuïtes.