27. CONFLICTUAR - COL·LISIONAR AMB LA DIVERSITAT: RANG, PODER, PRIVILEGIS 

Sessions: 1 SOL·LICITUD SÓN 3 SESSIONS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Teresa Angulo Roji  

 

Descripció
Distingir en què consisteixen els privilegis, el poder i els rangs dins un grup per poder acollir la DIVERSITAT. Tenir un conflicte personal en repassar els meus privilegis en relació amb els altres i desbloquejar els rols de superioritat i inferioritat en lloc de l’altre.

Objectius
Trobar solucions personals a la discriminació respecte dels altres.

Continguts
Conceptes: Privilegis
Rang
Poder

Procediments: Discriminacions
Actituds: Resoldre conflictes

Metodologia
Abans: Exercicis de reflexió personal
Durant: Exercicis participatius, investigació i restauració d’actituds
Després: Respecte i millora en el grup

RecursosObservacions

Grup que no superi els 40 alumnes.
3 sessions,1 hora cada sessió.
Es recomana que siguin 3 setmanes seguides o al mateix trimestre.
Si es dona un conflicte interseccional a l'aula, es poden programar sessions setmanals o cada 2 setmanes, per treballar de forma grupal i amb eines restauratives.