26. ESTIMAR-SE ENTRE FRONTERES 

Sessions:
Lloc: Al aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Omar Lora Goñalons  

 

Descripció
Què és l’autoestima? Sovint, utilitzem aquesta terminologia com a sinònim d’orgull o vanitat. Quan
algú obté un reconeixement social, sol dir que això li ha pujat l’autoestima. Per altra banda, si ha
rebut crítiques o s’ha sentit des-valoritzat, dirà que això li ha baixat l’autoestima. És a dir, que així
com entenem l’autoestima, aquesta disminueix o augmenta segons el que rebem de l’entorn.
Lluny d’aquesta terminologia, «Estimar-se sense fronteres» és una invitació a descobrir un amor
propi més enllà de que com ens vegi l’entorn, de si tenim èxit o fracassem, encertem o ens
equivoquem. A aquest tipus d’amor només s’hi arriba a partir de l’autoconeixement, de descobrir
qui sóc, com sóc, com em sento i què necessito.


Objectius
- Identificar de quina manera ens tractem i de quina manera tractem les altres
- Trobar noves maneres de relacionar-se amb una mateixa i amb les altres
- Descobrir nous recursos per a respectar-se a una mateixa
- Investigar quins límits necessito establir per sentir-me estimada


Continguts
Conceptes: - Què entenem per «autoestima»?
- Amor propi: tenir cura d’una mateixa
- Què necessito per sentir-me estimada?
- Qui sóc, com sóc, què sento, què necessito
- Els límits i la frontera de contacte

Procediments: A partir de diferents propostes de treball característiques de la teràpia Gestalt, la teràpia sistèmica,
la Programació Neurolingüística i la Narrativa Terapèutica, les participants podran explorar i
experimentar lliurement noves maneres de relacionar-se amb sí mateixes i amb les altres.

Actituds: Les participants podran obtenir nous recursos que els ajudaran a adonar-se’n de les seves necessitats
reals. És aquest «adonar-me’n de com sóc» el que els permetrà establir els límits necessaris per a
tenir-se en compte, respectar-se, cuidar-se, estimar-se i sentir-se satisfetes amb sí mateixes.


Metodologia
Abans: No és necessària cap preparació prèvia. S’ofereix la possibilitat de mantenir un contacte posterior
amb la figura del mestre-tutor que participi en el taller, a mode d’acompanyament o de consulta
terapèutica. La intenció és la de poder seguir cultivant una actitud d’auto-escolta, de tenir-se en
compte i ser conscient de les pròpies necessitats, dins i fora de l’aula.

Durant: En aquesta trobada els alumnes son els protagonistes. Lluny d’avorrir-los amb explicacions
teòriques, la trobada és un petit viatge experiencial en el qual ens aventurem totes juntes en la
recerca d’un amor incondicional cap a una mateixa. Les breus explicacions van seguides de
dinàmiques individuals, en parella i grupals. Amb un espai, per suposat, per a que cadascú expressi
les seves inquietuds, curiositats, dubtes, pors i descobriments.

Després:

RecursosObservacions