84. BÀSQUET - FBIB 

Sessions:
Lloc: Pati / Poliesportiu. Es necessitaran cistelles i pilotes.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ASCENSION GARCÍA MORENO - BÀSQUET 971 73 05 03ENTRENADORA 

 

Descripció
Descobrir el bàsquet com a esport col·lectiu
- Conèixer els elements tècnics bàsics del bàsquet
- Practicar jocs propers a la pràctica del bàsquet


Objectius
- Elements propis del bàsquet
- Normes i regles del bàsquet
- Jocs amb transferència al bàsquet


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Actituds: - Cooperació / Col·laboració
- Descobriment
- Respecte a normes


Metodologia
Abans: No cal preparació previa especifica. Aquells alumnes interessats en seguir descobrint el bàsquet seran convidats a les sessions dels clubs federats del poble.
Durant: Es preten donar a coneixer el bàsquet com a esport d'equip entre els alumnes d'Educació Primària. El taller consisteix en descobrir el bàsquet a través de jocs amb la pilota i la cistella com a fil conductor de l'activitat.
Després:

RecursosObservacions

Es pot realitzar durant tot el curs. Es realitzarà un taller per grup.