83. Mindful Movement. Feel yourself = Free yourself 

Sessions: 1 sessió d’una hora
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

ANA ROYO SANVISÉN  

 

Descripció
Tast de mindfulness on practicarem exercicis de mindfulness principalment en moviment, per sentir i connectar amb el nostre propi cos a partir de la respiració, de la consciència corporal, espacial i grupal.
Sentir la nostra petjada, la gravetat, descobrir el nostre mapa corporal i deixar-nos portar en un viatge sensorial...amb atenció plena.


Objectius
Treballar l'atenció plena des del cos enactiu. Adquirir consciència del seu propi cos i el dels altres i la interconnexió entre tots.
Adquirir eines per estar més presents, amb acceptació i sense judici.
Afavorir la comunicació mindful. Escolta amb presència i respondre en lloc de reaccionar. Adquirir confiança en si mateixos i en els altres.
Aprofundir en l’escolta les necessitats del cos, de les emocions i permetre el moviment autèntic, per tal d’augmentar els sentits de la interocepció i la propiocepció i guanyar així més coherència cos-ment.
Augmentar la capacitat de resiliencia en els moments estressants o situacions difícils.


Continguts
Conceptes: Compartiré unes eines per tal de poder practicar l'atenció plena
Per prestar atenció a la experiència personal de manera intencionada amb acceptació i compassió.
A partir de propostes de moviment conscient en parelles o en grups treballarem l'escolta, la presència, el respecte i la comunicació conscient.
Atenció plena somàtico-visual en grup
Compartir la experiència i comunicació mindful
Nocions de psico-educació, mecanismes del mindfulness, el «pilot automàtic», condicionaments de la ment...

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es facilitaran recursos audio-visuals per que els mestres puguin compartir sobre mindfulness i neurociència.

Durant: Es proposaràn exercicis com:
La quietud. Meditació guiada asseguts o tumbats.
Atenció plena a la respiració. diferents pràctiques bàsiques guiades.
Tensió Vs relaxació. Com experimentar i detectar aquests estats del cos.
Exercicis de dansa conscient, individuals, en parelles i grupals.
DESPRES:
Es poden posar en contacte amb mí per resoldre dubtes, demanar meditacions guiades, assosorament per si volen continuitat...

Després: Es poden posar en contacte amb mí per resoldre dubtes, demanar meditacions guiades, assosorament per si volen continuitat...

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 MATERIAL AUDIO


Observacions

Espai ampli on es pugui treballar descalços, gimnàs, sala de psicomotricitat, polivalent...si fa bon temps, al pati.
Segon i tercer cicle de primària, secundària, batxiller , cicles formatius.