23. M’ENCANTA COOPERAR- primària- AMB EL MEU POBLE.  

Sessions:
Lloc: Al centre educatiu i al pati de l’aula.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ETS MENORCA. LOUISE WATSON.Forum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca ETS MENORCA

 

Descripció
Els alumnes fan un joc al pati, hi han de resoldre un problema d'una manera cooperativa.

Joves Activistes

Després, han de reflexionar sobre el poble on viuen i argumentar els canvis que els agradi per al bé comú.

Fòrum Ets Menorca - Que puc fer Jo?

Per a terminar veuran una presentació curta sobre algunes de les entitats que existien en l'illa.Objectius
Utilitzar habilitats de cooperació per solucionar problemes
Augmentar la consciència sobre la importància de la participació ciutadana
Conèixer associacions i entitats de l’illa


Continguts
Conceptes: Estratègies de cooperació, el bé comú, pensament crític, joves activistes, el mètode científic
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: A) A la primera part del taller, portem a terme una dinàmica en la qual els alumnes utilitzen el pensament crític
i el mètode científic per solucionar un problema entre tots, de manera cooperativa.

B) A la segona part del taller, els alumnes reutilitzen les seves habilitats de cooperació per explorar el món de
l’associacionisme. Què fan les associacions per a millorar l’entorn en el poble/món?

C) Després d’haver vist un conte animat que versa sobre el món de la cooperació, els alumnes faran una pluja
d’idees sobre les coses que els agradaria canviar en el seu entorn. Després es dividirán en grups, segons els
seus interessos i, amb l’ajuda d’un organitzador gràfic que servirà com a full de ruta, pensaran un logo per al seu cartell. Quins són els seus objectius? Com els justificaran? Com convenceran els altres?

d) Forum Ets Menorca - Que puc fer Jo?

Després:

RecursosObservacions

Durant tot el curs segons disponibilitat de la responsable