22. M'ENCANTA COOPERAR -ESO- AMB EL MEU POBLE. 

Sessions:
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ETS MENORCA. LOUISE WATSON.Forum d'Entitats del Tercer Sector de Menorca ETS MENORCA

 

Descripció


Objectius
Utilitzar habilitats de cooperació per solucionar problemes
Augmentar la consciència sobre la importància de la participació ciutadana
Conèixer associacions i entitats de l’illa
Desenvolupar una sèrie d’arguments bàsics sobre el valor de l’associacionisme


Continguts
Conceptes: El bé comú
Pensament crític
Joves activistes
Estratègies de cooperació

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No fa falta cap treball previ.
Si el centre té un interés especial de coordinar amb una associació en particular, es pot organitzar.
Durant: A) A la primera part del taller, portem a terme una dinàmica en la qual els alumnes investiguen els factors que
afecten el treball en grup.

B) A la segona part del taller, els alumnes, a través de l’app NEARPOD, interactúen amb les entrevistes
gravades amb joves activistas, recollint informació i arguments per utilitzar a la tercera part del taller.

C) Els alumnes, en grups, presenten arguments contraris a un adolescent, el qual diu clarament que no
val la pena l’intent de canviar l’entorn de la teva vida. Al cap i a la fi, és l’individu qui comanda

Després:

RecursosObservacions

Durant tot el curs segons disponibilitat de la responsable.

Els alumnes necessitaran accés a un ordinador portàtil: un cada 3 seria suficient.